Oprávněná osoba

Fyzická či právnická osoba, jež může mít v případě smrti pojištěného právo na výplatu pojistného plnění. Tuto osobu může určit buď samotný pojištěný nebo je určena zákonem (v případě, že oprávněnou osobu neurčí pojištěný).

 

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]