Opuštěný majetek

Příkladem opuštěného majetku může být hotovost, cenné papíry, pojištění, nevyplacené šeky, půda nebo obsah bezpečnostních schránek, které byly po letech nečinnosti vráceny státu. Některé státy umožňují přihlásit se původním vlastníkům nebo dědicům po neomezeně dlouhou dobu. Jiným státům naopak, pokud se o majetek dlouho nikdo nehlásí, majetek propadá tzv. právní fikce – dříve označována jako odúmrť.