Otevřený podílový fond

Je druhem podílové fondu, který může emitovat a odkupovat podílové listy po celou dobu své existence a množství jím vydaných podílových listů není nijak omezeno.