Outsourcing

Zajišťování části prací externě (3. subjektem), nejčastěji z důvodu omezení nákladů, případně regulatorních podmínek.