Overweight (investování)

Jedná se o investiční doporučení, kdy by daný cenný papír v portfoliu měl být zastoupen ve větší míře, než jaké je jeho zastoupení v indexu. Opakem overweight je underweight, kdy bychom naopak měli zastoupení daného cenného papíru v portfoliu oproti indexu snížit. Posledním typem doporučení je neutral, při kterém bychom zastoupení CP v portfoliu měnit neměli.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]