Parcelní číslo

Zjednodušeně řečeno, číslo pozemku, pod kterým je veden pozemek v katastru nemovitostí. Parcelní číslo se může skládat z takzvaného kmenového čísla parcely, které je uváděno před lomítkem a z poddělení, které se uvádí za lomítkem.
Parcela musí mít kmenové číslo, nemusí mít poddělení. V České republice jsou parcelní čísla přidělována v číselných řadách podle katastrálního území. Můžeme rozlišit dvě číselné řady stavební a pozemkové parcely.

[Celkem: 1    Průměr: 1/5]