Paretova analýza

Neboli ABC analýza nese své jméno proto, že vychází z Paretova pravidla. To našlo své uplatnění v mnoha oblastech lidské činnosti a je známé svým vztahem 80/20.  V praxi často funguje tak, že například 20% výrobků představuje 80% tržeb anebo že 20% přátel se těší 80% vašeho zájmu. Samotná ABC analýza poté probíhá tak, že se položky rozdělí do třech kategorií, podle toho jaký mají procentuální podíl na hodnoceném parametru. Pokud vezmeme například výrobky a jejich podíl na celkovém obratu, rozdělíme je do třech kategorií na: významné výrobky (A), tj. zpravidla okolo 10% výrobků představujících asi 75% podíl obratu, méně významné výrobky (B) – tj. okolo 20% výrobků představujících asi 15% obratu a na nevýznamné výrobky (C), kam spadá okolo zbývajících 70% výrobků generujících pouze asi 10% obratu. Smysle ABC analýzy je dozvědět se, které prvky podniku jsou z hlediska jeho fungování nejvýznamnější a na ty se poté zaměřit.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]