Past likvidity

Situace, kdy dojde k selhání monetární politiky centrální banky, která se uvolněním nové likvidity do oběhu (do systému komerčních bank) snaží snížit výnosy státních dluhopisů na minimum (na úroveň úročení hotovosti). Pastí likvidity se nazývá situace, kdy banky nově nabytou likviditu drží ve svých rozvahách (tj. neumožní její prosáknutí do reálné ekonomiky), čímž zároveň brání poklesu výnosů dluhopisů.