Phillipsova křivka

Phillipsova křivka představuje ekonomický koncept, jenž vyvinul A. W. Phillips, podle kterého mají inflace a nezaměstnanost inverzní vztah. Tvrdí, že čím nižší je v ekonomice míra nezaměstnanosti, tím rychlejší je růst mezd.

Podle této teorie vede ekonomický růst k inflaci, která by pak měla vést k většímu počtu pracovních míst a tím i k nižší nezaměstnanosti. Nicméně v sedmdesátých letech došlo ve světě ke stagflaci, jež je typická vysokou mírou inflace a zároveň i nezaměstnanosti, což koncepci původní Phillipsovy křivky vyvrátilo. Významný americký ekonom Milton Friedman ale ještě před tím předpověděl, že koncept Phillipsovy křivky je možné uplatnit pouze v krátkém období, a že v období dlouhém inflační politiky ke snížení nezaměstnanosti nepovedou. Vysledoval také, že v ekonomice existuje tzv. přirozená míra nezaměstnanosti, a že snahy o zvýšení zaměstnanosti nad tuto úroveň povedou ke zrychlujícímu se nárůstu inflace.

V současné době je původní Phillipsova křivka vnímána jako příliš zjednodušující a míra nezaměstnanosti byla proto nahrazena přesnějšími ukazateli odhadu růstu inflace založenými na rychlosti obratu peněz.

[Celkem: 2    Průměr: 3.5/5]