Phoenix Investor: Bitcoin nepřináší nic nového a není ani poslední v řadě „senzací“

By | 17.1.2018

Na otázky spojené s přitažlivostí virtuálních měn a tím, co dělá podobné investiční příležitosti tak atraktivní odpovídal Wolfgang Koeck, analytik Phoenix Investor.

 

Co dělá virtuální měny tak přitažlivé?

 

Bitcoin z investičního hlediska nepřináší moc nového. Jedná se o nový fenomén, který se dostal na úroveň, kde jej začínají vnímat i „běžní“ lidé. Podobným novým fenoménem byly v historii např. tulipánové cibule, čaj, koření, kožešiny, železniční doprava.

Bitcoin nyní více než ze své funkčnosti těží z toho, že do něj začínají investovat lidé, kteří nemají hlubší povědomí o tom, proč Bitcoin vznikl a jakou má plnit úlohu. Bitcoinu pomáhá to, že byl a částečně stále je novým elementem a lidé do něj investují v rámci stádovosti, což je běžný jev behaviorální ekonomiky. Čím méně máme vlastních zkušeností s konkrétním předmětem, tím více jsme závislí na hodnocení jiných. Tento jev dal vzniknout všemožným recenzním portálům, průvodcům apod.

 

Jak riziková je tato investice v porovnání s ostatními typy aktiv?

 

V globálním měřítku do Bitcoinu investuje pouze zlomek populace. Počet článků v médiích věnovaných této virtuální měně reflektuje počet investorů pouze omezeně. Z tohoto důvodu jeho cena skutečně může dále růst tak, jak do systému budou přicházet jak noví investoři, tak stávající investoři budou navyšovat svoji expozici.

Všechny investice s sebou nesou určité riziko. Vám jako investorovi může zlomit vaz i mírný pokles cen aktiv v době, kdy jste si na investice půjčil či využil pákových efektů. Na druhou stranu, v okamžiku, kdy investujete pouze malou část svých volných finančních prostředků do aktiva, jehož cena klesne třeba o 30 %, nemusí to pro Vás představovat žádnou finanční tragédii. Díky nízké expozici do těchto aktiv si navíc můžete dovolit čekat na dobu, kdy se cena opět zvýší.

U virtuálních měn je požít v tom, že jejich cena není ničím podložena, pomineme-li náklady na jejich těžbu. Z ostatních aktiv jsou virtuální měny nejvíce podobné komoditám, v neprospěch Bitcoinu hraje to, že nemá de facto žádné jiné využití, např. cenné kovy jsou používány ve šperkařství či průmyslu, což jejich cenu dělá více zranitelnou na výrazné výkyvy.

Virtuální měny bych přirovnal k elektronickým žetonům v kasinu, kde také můžete velmi rychle přijít k vysokým ziskům, ale záhy také o vše přijít. Podle mého názoru, seriózní finanční poradce nemůže svému klientovi takový typ investice doporučit.

Proč jsou virtuální měny populární právě teď?

Virtuální měny už si jednu „pohádku“ prožily, to když je ve velké míře začínali využívat obyvatelé Číny, pro které byl Bitcoin jednou z mála možností přístupu na zahraniční devizové trhy. Přítrž dalšímu růstu tenkrát učinila vláda Číny, která možnosti obchodování s Bitcoinem výrazně omezila.

Současný boom může dát všeobecnou vysokou mírou aktiv ve světě způsobeného léty tištění peněz centrálními bankami. Zatímco výnosy dluhopisů již nemají moc kam klesat a ceny akcií nabízí růst omezený fundamentem jejich emitentů, možnosti růstu ceny Bitcoinu jsou víceméně neomezené.

Zde se dostáváme k dalšímu jevu a tím je vyšší náchylnost na výkyvy cen u aktiv, do kterých investují převážně malí individuální investoři, kteří nemají s investováním všeobecně velké zkušenosti.  Zatímco zkušený portfolio manažer dokáže psychicky unést případný pokles kurzu, případně tyto poklesy využít k výhodným nákupům, drobný investor, který v rámci mánie investoval do Bitcoinu peníze na vzdělání svých dětí či vlastní bydlení, tyto poklesy ustojí hůře.

Co může přijít po virtuálních měnách?

V rámci technologického pokroku je snazší určit technologie, které jsou odsouzeny „k záhubě“, výrazně těžší je ale správně určit technologie, které vyhrají souboj o to stát se „mainstream“. Například, dnes lze snadno ukázat prstem na fosilní paliva coby zdroj energie, který má to nejlepší za sebou. Která technologie však fosilní paliva nahradí? U automobilů není vůbec jisté, že to bude elektřina, ve hře je více technologií.

Pokud se podíváme do historie a učebnic behaviorální ekonomiky, pro napodobení dosavadního úspěchu virtuálních měn je třeba splnit tyto podmínky:

  • musí se jednat o novou investiční příležitost či „starou“ příležitost s novým příběhem (např. takzvaný „supercyklus“ u ropy na konci minulé dekády, kdy cena ropy vyšplhala na 150 USD s potenciálem růstu na 250 USD za barel, dnes se však černé zlato prodává za cca poloviční cenu)
  • musí existovat něco jako faktor „vzácnosti“
  • rozšířenost aktiva musí prolomit blíže nespecifikovanou hranici zájmu, kdy se informace o něm začne šířit i mezi běžnými lidmi

 

Je jisté, že v budoucnosti budou psát příběh podobný Bitcoinu i jiná aktiva, ať už to budou „nudné“ věci typu některý z cenných kovů či ty více „fantastické“ v podobě pozemků na Marsu.

Pokud se taková příležitost objeví, je zásadní zachovat si chladnou hlavu a schopnost kritického myšlení.

 

 

 

[Celkem: 4    Průměr: 4.3/5]