PIN

Zkratka pro Personal Indentification Number – osobní číselný kód sloužící jako ochranný prvek pro komunikaci s bankou, nejčastěji používaný u platebních karet a přímého bankovnictví. Nejčastěji má podobu čtyřmístného čísla.