Plná moc

Plná moc je prohlášení zastoupeného subjektu (zmocnitele) o oprávněnosti jiného subjektu (zmocněnce) k jednání jménem zastoupeného ve věci týkající se pojištění. Musí mít písemnou formu. Zmocnitelem je myšlena osoba, která dává někomu jinému oprávnění za něj určitý právní úkon vykonat. Zmocněncem je myšlena osoba, která na sebe toto právo přebírá a je oprávněna za zmocnitele daný právní úkon vykonat.