Plná zaměstnanost

V makroekonomice odpovídá pojem „plná zaměstnanost“ stavu, kdy v ekonomice neexistuje cyklická míra nezaměstnanosti a ani nedobrovolná nezaměstnanost. Většina tradičních světových ekonomů ji definuje jako přijatelnou míru nezaměstnanosti, v úrovni někde nad 0%. Odchylky od nuly jsou způsobeny necyklickými typy nezaměstnaností, například jako frikční, (protože vždy budou existovat lidé, kteří skončili sezónní práci nebo z ní byli propuštěni a hledají práci novou), nebo strukturální, (jež vyplývá z neshody mezi dovednostmi pracovníků a požadavky dané pracovní pozice). Navíc se zdá, že udržování nezaměstnanosti nad 0% pomáhá bránit inflaci v tom, aby se zrychlovala. Tato teorie vychází z konceptu tzv. NAIRU – tj. přirozené míry nezaměstnanosti a je to to, co má většina tradičních ekonomů na mysli, když hovoří o pojmu „plná“ zaměstnanost.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]