Počátek pojištění

Obvykle vzniká dnem uzavření pojistné smlouvy, pokud není v pojistných podmínkách nebo samotné pojistné smlouvě stanoveno jinak.