Podílník

Držitel podílového listu podílového fondu, kterému plyne nárok na výplatu zhodnocení prostředků (může však i realizovat ztrátu), která může mít podobu reinvestice výnosů či jejich výplaty formou dividendy.