Podílové fondy & daně z příjmu v roce 2018

By | 7.12.2017

Zisky z investic do podílových fondů nejsou zdaněny v případě, že doba mezi nabytím cenných papírů (informace uvedená na konfirmaci obchodu) a jejich prodejem (opět, informace uvedená na konfirmaci) přesáhne 3 roky. V případě, že jste do podílových fondů investovali pravidelně a následně jste také postupně své investice odprodávali, platí pro určení splnění časového testu metoda FIFO (first in – first out), tj. nejdříve odprodáváte podílové listy, které jste nakoupili jako první.

Daň z příjmu fyzických osob neplatíte ani v případě, že jste nesplnili časový test, ale příjmy z prodeje podílových listů zároveň nepřesáhly 100 000 Kč. Pozor na skutečnost, že zákon zde nepočítá se zisky, ale příjmy, tj. pokud jste v roce 2016 nakoupili podílové listy v hodnotě 90 000 Kč a v roce 2017 tyto podílové listy prodáváte za cenu 120 000 Kč, činí příjmy z prodeje cenných papírů 120 000 Kč, tj. nejedná se o příjmy osvobozené od daně.

Zároveň, hranice 100 000 Kč se počítá jako součet všech odprodejů v rámci zdaňovacího období, tj. pokud prodáte natřikrát cenné papíry v hodnotě 40 000 Kč, opět se nejedná o příjem osvobozený od daně.

Pokud jde o samostatné zdanění, k němu dochází za použití 15% sazby, kterou je zdaněn daňový základ, jež je výsledkem rozdílu „příjmy – prokazatelné výdaje“. Prokazatelné výdaje je v tomto případě cena zakoupených podílových listů, příjmy pak peníze získané odprodejem těchto cenných papírů.

Zdanění příjmů z prodeje podílových fondů definuje §10 zákona o dani z příjmu fyzických osob, jedná se o příjem z tzv. kapitálového majetku. Je důležité vědět, že:

  • daňové přiznání podávají i zaměstnanci
  • případná ztráta nesnižuje celkový základ daně. Tj. pokud podnikáte a v rámci obchodování s cennými papíry jste vykázali ztrátu, o tuto ztrátu si není možné snížit základ daně
  • ze zisku z obchodování s cennými papíry se neplatí sociální ani zdravotní pojištění

 

Připraveno ve spolupráci s Phoenix Investor

[Celkem: 12    Průměr: 3.4/5]