Podílový fond

Je investiční nástroj kolektivního investování, který nabízí jeho podílníkům (investorům) možnost investovat do tzv. podílových listů, které představují podíl na majetku podílového fondu. Ten potom využívá takto vložené prostředky k nákupu nejčastěji cenných papírů nebo nemovitostí podle svého typu a zaměření. Výhodou podílových fondu je to, že umožňují investovat i malé částky (od 500 Kč) a profesionální správa.