Podílový list

Cenný papír prokazující podíl na majetku podílového fondu. S tímto cenným papírem jsou také spojeny práva a povinnosti dle zákona o kolektivním investování či statutu fondu. Podílový list může mít jak zaknihovanou, tak listinnou podobu.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]