Podnikání

Rozumí se jím vykonávání soustavné činnosti, která je prováděna ponikatelem na jeho vlastní jméno i odpovědnost a jejímž hlavním cílem je zpravidla dosažení zisku.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]