Podřízený dluhopis

Podřízený dluhopis patří mezi zvláštní typy dluhopisů. Je nevýhodný v případě, pokud jeho emitent zkrachuje (vstoupí do likvidace, má prohlášen konkurz na majetek…), protože pohledávky s ním spojené jsou uspokojeny až jako poslední.

Co je to dluhopis?

Dluhopis (bond) je cenný papír, který představuje půjčku státu, místní samosprávě, obchodní společnosti apod. Od klasických půjček se však dluhopis odlišuje veřejnou obchodovatelností. Dluhopisem se jeho emitent (dlužník) zavazuje investorovi vyplatit v době splatnosti stanovenou peněžní částku, která vyjadřuje nominální hodnotu dluhopisu, a také úrok, zvaný kupón. Dluhopisy se obvykle obchodují na mimoburzovním trhu, pouze částečně veřejně. Dělí se na základě řady kritérií, nejčastěji podle rizika, emitenta, doby splatnosti a způsobu úročení.

Kromě toho finanční inovátoři vytvořili i řadu dalších druhů dluhopisů: konvertibilní, prioritní, podřízené, svlečené, vypověditelné, perpetuitní, naturální či s odloženou platbou.