Pojištění obnosové

Je typem soukromého pojištění, jenž v případě vzniku pojistné události opravňuje pojistníka k získání sjednané finanční částky, nezávisle na vzniku nebo rozsahu škody.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]