Pojištění vkladů 2015

By | 15.6.2015

Roku 1994 u nás vznikl dle zákona o bankách Fond pojištění vkladů, který zabezpečuje veškeré vklady fyzických a právnických osob vedené v pojištěných institucích v české nebo cizí měně včetně úroků.

FPV poskytuje náhrady za pohledávky z vkladů bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen se sídlem v České republice ve výši 100% vkladu, maximálně však 100 000 EUR na jednoho klienta v jedné instituci.

Banky, stavební spořitelny a družstevní záložny odvádí do fondu čtvrtletně příspěvky ve výši stanovené zákonem. Vklady klientů v pobočkách zahraničních bank jsou pojištěny v sídle mateřské společnosti v rámci tamních systémů.

Pojištěné a nepojištěné vklady

Pojištěny jsou všechny vklady u bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen, které tyto instituce vedou na jméno a příjmení, rodné číslo a adresu bydliště fyzické osoby nebo název, identifikační číslo a sídlo právnické osoby. Patří sem běžné účty, spořicí účty, termínované účty, vkladové účty a vkladní knížky.

Pojištěny nejsou např. směnky, dluhopisy, akcie, podílové listy a jiné cenné papíry ani penzijní a životní pojištění.

Pojištění vkladů vzniká automaticky

Mezi hlavní výhody této zákonné úpravy patří ta, že váš vklad je pojištěn automaticky ve chvíli, kdy uzavřete smlouvu s bankou a vložíte na účet své prostředky. Nemusíte nikam chodit, nic podepisovat, hlídat žádné termíny a nic platit. Pojištění je jednotné ze zákona, odpadají tudíž různé „výhodné“ nabídky. Zahájení výplaty náhrad klientům je zajištěno do 20 pracovních dní.

Za dobu své existence už FPV vyplácel náhrady vkladů klientům dvanácti bank a čtyř družstevních záložen v celkové výši zhruba 39,4 miliard korun. Rekordní výplaty náhrad vkladů zaznamenal v roce 2014, konkrétně klientům Metropolitního spořitelního družstva a záložny WPB Capital.

Novinky z oblasti pojištění vkladů

A právě na základě vyšší rizikovosti družstevních záložen bylo rozhodnuto, že jejich příspěvky do FPV převýší od roku 2015 odvody bank. „Až dosud banky i družstevní záložny čtvrtletně odváděly 0,04 procenta z objemu pojištěných vkladů, stavební spořitelny 0,02 procenta. Od ledna 2015 čtvrtletní odvody záložen vrostly na 0,08 procenta z objemu pojištěných vkladů,“ uvedla ředitelka FPV Renáta Kadlecová. Odhadla, že toto navýšení přinese fondu oproti minulému roku zhruba o 40 milionů Kč navíc.

Od roku 2015 platí také to, že družstevní záložny nesmí poskytovat své služby a produkty osobám, které nejsou jejich členy.

Díky zákonnému pojištění vkladů, podpořenému v roce 2015 výše uvedenými opatřeními, se občané ani firmy v České republice nemusí obávat, že by přišli o své úspory, pokud by se některá z českých finančních institucí dostala do potíží.