Pojištěný

Fyzická osoba, na kterou se vztahuje krytí v rámci pojistné smlouvy. Ve většině případů je totožná s pojistníkem, může se však jednat o osobu, v jejíž prospěch pojistník smlouvu uzavřel.