Pojistitel

Zpravidla pojišťovna, držitel licence České národní banky. Instituce, která se zavazuje poskytnout v předem sjednaném rozsahu plnění, dojde-li ke vzniku pojistné události.

 

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]