Pojistná matematika

Pojistná matematika je specializovaná část aplikované matematiky, která se zabývá především pravděpodobností, resp. nahodilostí jevů. Užívá teorie počtu pravděpodobnosti, zákona velkých čísel a výsledků statistických šetření. Jejich poznatků se často využívá v pojišťovnictvní. Hlavním úkolem je kalkulace sazeb pojistného, rezerv a odbytného, výpočtu podílu na zisku apod.