Pojistná událost

Nahodilá událost, po jejímž vzniku vzniká povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v rozsahu sjednaném v pojistné smlouvě.

 

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]