Pojistné nebezpečí

Představuje možnost vzniku pojistné události.