Pojistné plnění

Nárok pojištěného na určitou peněžní částku vůči pojišťovně, který vznikl v důsledku prokázané škodné události. Jedná se o náhradu vzniklé školy. To se děje v souladu s pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami. Nárok na pojistné plnění má pojištěný v případě, že je zachováno několik předpokladů, které jsou dané smlouvou. Při nedodržení těchto náležitostí není pojišťovna povinná hradit pojistné plnění.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]