Pojistné plnění

Peněžní plnění vyplácené pojistitelem po vzniku pojistné události v rozsahu sjednaném v pojistné smlouvě.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]