Pojistné podmínky

Jsou součástí každé pojistné smlouvy a jsou v nich blíže specifikovány podmínky pojištění.