Pojistník

Osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu. Nemusí se jednat o osobu, které je vypláceno pojistné plnění (tou může být některých případech obmyšlená osoba).

 

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]