Pojistník

Osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu. Nemusí se jednat o osobu, které je vypláceno pojistné plnění (tou může být některých případech obmyšlená osoba).