Pokladniční poukázky

Cenné papíry s krátkodobou splatností, jejichž emitenty jsou nejčastěji centrální banky.