Portfolio

(investice) Rozdělení jednotlivých typů investic za účelem snížení rizika ztráty, při zachování potenciálu výnosů. Jedná se o souhrn všech cenných papírů, které má fyzická osoba či právnická osoba (např. podílový fond) ve svém držení.