Poškození věci

Jedná se o poškození, které je možné odstranit opravou, aniž by náklady na ni převýšily částku nezbytnou na znovupořízení stejné nebo obdobné věci.