Potenciální produkt (ekonomika)

Potenciální produkt může být v určité ekonomice vyroben při dlouhodobě udržitelné úrovni výrobních faktorů a technologií. Za daných podmínek je potenciální produkt udržitelný, avšak nepřekročitelný. Odlišuje se od něho skutečný produkt, kterého ekonomika reálně dosáhla a vyjádřila ho oceněním tržní produkce.

3 vztahy mezi potenciálním a skutečným produktem:

  • Pokud je potenciální produkt vyšší než skutečný hrubý domácí produkt, znamená to, že by ekonomika mohla s existujícími zdroji produkovat více zboží a služeb.
  • Pokud je potenciální produkt nižší než skutečný produkt, znamená to, že jsou ekonomické zdroje přetěžovány a objevuje se hrozba inflace.
  • Ideálním stavem by byl potenciální produkt a skutečný produkt ve shodě, což ovšem naráží na obtížnost věrohodného vyčíslení potenciálního produktu.

V praxi se potenciální produkt vypočítává pomocí Cobb-Douglasovy produkční funkce, která vyjadřuje vztah mezi objemem vstupů (výrobních faktorů) a velikostí výstupu (produktu).

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]