Pracovní síla

V ekonomii se pod pojmem pracovní síla označuje množství lidí, kteří jsou schopni a ochotni pracovat. Označuje se také pojmem ekonomicky aktivní obyvatelstvo. Do této kategorie spadají zaměstnaní i nezaměstnaní. Mezi zaměstnané se řadí lidé nacházející se v pracovněprávním poměru nebo samostatně výdělečně činní, zatímco mezi nezaměstnané se řadí ti, kteří jsou starší patnácti let, nejsou zaměstnáni, aktivně si práci hledají a jsou schopni do ní nejpozději do 14 dnů nastoupit. V souvislosti s ekonomicky aktivním obyvatelstvem (pracovní silou) existuje i pojem ekonomicky neaktivní obyvatelstvo, kam patří osoby nezaměstnané, jež nejsou ekonomicky aktivní a patří sem lidé mladší 15 let, studenti, ženy v domácnosti, důchodci, invalidé atp. Porovnáním počtu nezaměstnaných na celkové pracovní síle v procentech lze vypočítat míru nezaměstnanosti v zemi, oblasti nebo odvětví.