Přebytek spotřebitele

V ekonomice se pod pojmem přebytek spotřebitele rozumí kladný rozdíl mezi částkou, kterou by byl spotřebitel za určité zboží nebo službu ochoten zaplatit a částkou, kterou ve výsledku skutečně zaplatil. Pokud platí méně, než je ochoten zaplatit, získává z daného nákupu větší užitek. Dobrým příkladem statku s velkým přebytkem spotřebitele může být pitná voda. Protože ta je pro naše přežití nezbytná, byli bychom ochotni za ni zaplatit mnohem více, než ve skutečnosti platíme. Z ekonomického hlediska pro nás proto bude mít první litr velký spotřebitelský přebytek a zároveň i užitek, přičemž u dalších litrů již budou tyto hodnoty klesat. Z tohoto důvodu bude spotřebitel za každou další jednotku ochoten zaplatit vždy méně, než za jednotku předchozí, protože jeho užitek z každé další zakoupené jednotky bude nižší. Celkový přebytek spotřebitele se potom vypočítá jako součet jednotlivých přebytků z každé jednotky zakoupeného zboží.

V souvislosti s přebytkem spotřebitele existuje také pojem přebytek výrobce, jenž v podobném duchu vyjadřuje rozdíl mezi cenou, za kolik je výrobce ochoten určitou službu nebo statek prodat, a za kolik ji ve skutečnosti na trhu prodává. Přebytek výrobce bychom tak v širším slova smyslu mohli dokonce považovat za zisk, protože výrobci běžně nejsou ochotni prodávat zboží se ztrátou anebo jej prodávat bez marže.

[Celkem: 1    Průměr: 5/5]