Předběžné pojistné krytí

Představuje závazek pojišťovny poskytnout krytí dohodnutého rizika podle předběžných podmínek. Vydává se na základě písemné žádosti pojištěného do doby vystavení pojistné smlouvy, maximálně však na jeden měsíc.