Předhypoteční úvěr

Spotřebitelský úvěr poskytovaný hypotečními bankami pro překlenutí doby (max. 3 roky), po kterou nemá žadatel o hypotéku možnost ručit nemovitostí. Po uplynutí této lhůty je předhypoteční úvěr splacen řádným hypotečním úvěrem, o který klient žádá spolu s předhypotečním úvěrem (tj. klient ve stejný čas žádá o 2 úvěry).