Primární sektor

Je složen z hospodářských odvětví, která vyrábějí základní suroviny nezbytné pro další zpracování. Spadá sem zemědělství, těžba a příbuzné obory. U vyspělých ekonomik tvoří tento sektor velmi malou část celkového hospodářství.

[Celkem: 1    Průměr: 5/5]