Přímé obchody

Přímými obchody na burze se rozumím pokynům, které byly dříve psanou formou předávány vedoucímu burzovního dne, jehož úkolem bylo zkontrolovat jejich formální stránku a vložit je do automatizovaného obchodního systému burzy. Počínaje 24. únorem 1995 je možné pokyny pro přímé obchody zadávat přes internet.