Přistupitel k úvěru

Přistupitelem nazýváme osobu, která uzavřela úvěrovou smlouvu se stavební spořitelnou od data podpisu úvěrové smlouvy. Podepisuje smlouvu spolu s žadatelem o úvěr, který nemá dostatečnou bonitu a tím se zaručuje ke schopnosti splácet. Stává se tak spoludlužníkem.  Pokud by žadatel přestal splácet, je přistupitel povinen splácet celý úvěr sám a nemusí k tomu být ani vyzván (to je rozdíl oproti ručiteli). Přistupitelem může být kdokoliv, kdo splňuje bonitu a věkové limity.