Prodejní opce

Označována též jako put opce opravňuje držitele prodat podkladové aktivum za předem stanovenou cenu do předem stanoveného data.