Produktivita práce

Vypovídá o tom, jak je lidská práce účinná, tj. obvykle se hodnotí jaké množství výrobků je schopen jeden pracovník vyrobit za jednotku času.