Prokurista

Je fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, která byla pověřena například majitelem firmy k provádění svěřených úkonů, ke kterým by jinak byl nutný jeho podpis. Prokuristů pověřených podnikatelem může být více a jejich pravomoce a činnosti vyplývají  z obchodního práva a udělené prokury. Prokuristou může být jen fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]