Prolongace

Prolongace je prodloužení platnosti pojistné smlouvy. Smlouva zůstavá zachována beze změny. Někdy mluvíme o tzv. automatické prolongaci, tzn. smlouva bude prodloužena automaticky, v případě, že ji klient předem sám nevypoví. Toto ustanovení o automatické prolongaci ale musí být stanoveno v obchodních podmínkách.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]