Promlčecí doba

Promlčení je tradiční právní institut spjatý s plynutím času, přičemž v civilním právu se s uplynutím stanoveného času pojí oslabení práva věřitele, nikoliv jeho zánik. I tato oblast práva se 1. 1. 2014 dočkala významných změn.

Promlčecí doba, resp. lhůta je důležitá pro vykonání práva. Motivuje věřitele, aby se včas domáhali pohledávek, a zároveň chrání dlužníky před povinností platit dluh nepřiměřeně dlouho. Promlčecí lhůtu lze nově sjednat kratší i delší, v rozmezí 1 až 10 let, s ohledem na postavení slabší strany. A zatímco dříve bylo nutné uznat dluh písemně, nyní stačí pouze zaplatit úroky z pohledávky. Pokud tedy dlužník věřiteli zaplatí byť jen symbolickou částku, dává mu možnost zažalovat dluh u soudu dalších 10 let. Zákon také stanoví, že není možné vzdát se práva na uplatnění námitky promlčení. Pokud by se na tom strany přesto dohodly, nebylo by to závazné.

Odlišný charakter má promlčecí doba v trestním právu, kde její uplynutí znamená zánik trestní odpovědnosti.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]