Prorata pojistné

Je způsob výpočtu pojistného, kdy se vypočítává poměrná část pojistného za poměrnou část pojistného období.