Rada Evropské unie

Je rozhodující institucí EU a jejím úkolem je přijímání legislativy spolu s Evropským parlamentem a zastupování zájmů členských států na evropské úrovni. Rada se schází podle potřeby v různých složeních a nejvyšší úrovní je pak Rada složená z ministrů členských států. Nejčastěji se schází ministři zemědělství, financí a ministři zahraničních věcí. Jednání se uskutečňují v Bruselu a Lucemburku. Většina rozhodování bývá na základě kvalifikované většiny, kde mají hlasy členských států různou váhu podle počtu jejich obyvatel. Každého půlroku předsedá Radě jiná země EU, jejímž hlavním úkolem je organizovat setkání Rady a reprezentovat EU navenek.