Reálná hodnota

Je hodnota dané věci nebo služby vyjádřená v peněžních jednotkách po odečtení míry inflace. Vypočítává se tak, že nominální hodnotu vydělíme mírou inflace.